KONKURS PZITS "BUDOWA ROKU 2014"


 

 

Polskie
Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanit
arnych przy współudziale Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ogłaszają Konkurs

"BUDOWA ROKU 2014"

 

 
 
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU PZITS:

Pobierz - Załącznik nr 1 i nr 2
 

 
Rozstrzygnięcie konkursu
 
 

Dodatkowe informacje