Konkurs PZITS 2017 na najlepszą pracę dyplomową

 

KONKURS PZITS 2017 NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ  

 

      Dnia 20 grudnia 2017 roku odbyły się uroczystości wręczenia nagród
w konkursie na najlepszą pracę dyplomową absolwentów studiów II stopnia kierunku inżynieria środowiska organizowanym przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) Oddział Podkarpacki wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB).

Komisja Konkursowa przyznała 4 nagrody:

  • I nagroda –  Magdalena Ryznar – (Temat pracy: Analiza strategii odnowy sieci wodociągowej),
  • II nagroda –   Kamil Kowalski – (Temat pracy: Projekt modernizacji kanalizacji mieszanej),
  • III nagroda  –  Patryk Pszonka – (Temat pracy: Analiza eksploatacji wybranego wodociągu gminnego),
  • III nagroda – Wioletta Sołtys – (Temat pracy: Zawory bezpieczeństwa w systemach sprężonego powietrza).

 Pamiątkowe dyplomy otrzymali również promotorzy nagrodzonych prac:

  • dr inż. Katarzyna Pietrucha-Urbanik,
  • prof. dr hab. inż. Józef Dziopak,
  • dr inż. Krzysztof Boryczko,
  • dr inż. Elżbieta Rybak –Wilusz.

Laureatom i ich promotorom składamy serdecznie gratulacje życząc dalszych sukcesów, a wszystkich absolwentów studiów II stopnia kierunku inżynieria środowiska zapraszamy do konkursu w Nowym 2018 Roku. 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej PZITS

 

dr inż. Bożena Babiarz

 

 
 
 
 

Dodatkowe informacje