Propozycje wycieczek PZITS na 2018 r.

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Członków niniejszym przedstawiają propozycję następujących wycieczek zagranicznych w 2018 r.

 

 

 

Dodatkowe informacje