Wyniki Konkursu PZITS 2018 na najlepszą pracę dyplomową absolwentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

 

 

      Dnia 18 grudnia 2018 roku odbyły się uroczystości wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową absolwentów studiów II stopnia kierunku inżynieria środowiska organizowanym przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) Oddział Podkarpacki wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB). Spotkanie odbyło się w siedzibie PDK OIIB w miłej świątecznej atmosferze.

Komisja Konkursowa przyznała w tym roku 5 nagród:

  • I nagroda –  Agnieszka Bąk – temat pracy: Bezpieczeństwo dostaw ciepła do obiektów szklarniowych, promotor: dr inż. Bożena Babiarz;

  • II nagroda –   Monika Kochman – temat pracy:  Prognozowanie awaryjności wybranej sieci wodociągowej, promotor:  dr inż. Krzysztof Boryczko;

  • II nagroda –   Wiktor Furtek – temat pracy:  Model hydrauliczny wybranego podsystemu dystrybucji wody, promotor:  dr inż. Krzysztof Boryczko;

  • III nagroda  –  Bartosz Kuliński – temat pracy:  Gospodarka paliwowa kotłowni na przykładzie surowców biomasowych, promotor: dr inż. Elżbieta Rybak –Wilusz;

  • III nagroda – Daniela Zielińska – temat pracy: Analiza awaryjności sieci wodociągowej w wybranym mieście, promotor: dr inż. Katarzyna Pietrucha-Urbanik.

 

Dyplomy dla laureatów konkursu oraz promotorów prac dyplomowych wręczyli: Prezes PZITS O. Podkarpackiego  mgr inż. Leszek Kaczmarczyk oraz Przewodniczący Rady PDK OIIB w Rzeszowie – mgr inż. Grzegorz Dubik.

 

Promotorzy nagrodzonych prac również otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Laureatom i ich promotorom składamy serdecznie gratulacje życząc dalszych sukcesów, a wszystkich studentów studiów II stopnia kierunku inżynieria środowiska zapraszamy do konkursu w Nowym 2019 Roku.  

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej PZITS

 

dr inż. Bożena Babiarz

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje