Wręczenie nagród: Najlepsza Dyplomowa Praca Magisterska z dziedziny Budownictwo

 

     W dniu 6 marca 2020 r. podczas imprezy  towarzyszącej  XXV Targom Budownictwa, Aranżacji Wnętrz i Nieruchomości EXPODOM, tj. podczas I Podkarpackiego Kongresu Budownictwa Infrastrukturalnego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową absolwentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska. Konkurs został zorganizowany przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) w Rzeszowie, wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB). Do konkursu zgłoszono 7 prac magisterskich, spośród których konkursowe jury wybrało i nagrodziło 3 najlepsze:

 

I miejsce zdobyła Pani Edyta Niewiarowska za pracę pt. „Analiza zużycia wody w wybranych obiektach Politechniki Rzeszowskiej” - Promotor: dr inż. Krzysztof Boryczko

 

II miejsce zdobyła Pani Milena Kiper za pracę pt. „ Projekt oczyszczalni ścieków z  zastosowaniem sekwencyjnego reaktora porcjowego” -  Promotor: dr inż. Adam Masłoń

 

III miejsce zdobyła Pani Małgorzata Ozga za pracę pt. „Wybrane zagadnienia eksploatacji sieci wodociągowej w przykładowym mieście województwa podkarpackiego” - Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Pietrucha – Urbanik, prof. PRz.

 

Nagrody wręczyli:

 

Bożena Babiarz – Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

Leszek Kaczmarczyk – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Rzeszowie

 

Iwona Warzybok  - Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje