Propozycje wycieczek PZITS na 2018 r.

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Członków niniejszym przedstawiają propozycję następujących wycieczek zagranicznych w 2018 r.

 

 

 

Konkurs PZITS 2017 na najlepszą pracę dyplomową

      Dnia 20 grudnia 2017 roku odbyły się uroczystości wręczenia nagród
w konkursie na najlepszą pracę dyplomową absolwentów studiów II stopnia kierunku inżynieria środowiska organizowanym przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) Oddział Podkarpacki wspólnie
z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB).

 

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na seminarium w dniu 10.10.2017 r.

 
 
 
 

Zaproszenie na seminarium w dniu 29.08.2017 r.

 
 
 
 

Dodatkowe informacje