Zaproszenie na seminarium szkoleniowe w dn. 22.01.2014 r.

10 stycznia 2014 r.

ZAPROSZENIE 

 

 na seminarium szkoleniowe pt.:

"Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu - unijne i krajowe uwarunkowania prawne  -zakres zmian wprowadzonych Rozporządzeniem nr 305/2011"
"Betonowe prefabrykaty dla kanalizacji - istotne cechy użytkowe w ujęciu parametrów normowych. Prosta droga do dobrej specyfikacji"

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Konferencję pt. "Ochrona jakości i zasobów wód, znaczenie wody dla rozwoju gospodarczego" organizowaną przez Krakowski Oddział PZITS w dniach 23 - 25 kwietnia 2014 roku.

 
 
 
 
 

Zaproszenie na szkolenie w dniu 16.10.2013 r.

ZAPROSZENIE

 

      Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitanych Oddział Podkarpacki zaprasza na szkolenie z programów Audytor OZC 6.0 Pro, KAN SDG 2.1 organizowane przez SANKOM - Warszawa, które odbędzie się w dniu 16.10.2013 r.

 

 
 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenie wyjazdowe w dn. 25.09.2013 r.

ZAPROSZENIE

 

      Firma Ecol-Unicon Sp. z o.o. Gdańsk wraz z Zarządem Oddziału Podkarpackiego PZITS w Rzeszowie zaprasza na szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się w dniu 25.09.2013 r. (środa).

 

 
 

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje