Konkurs PZITS 2021 na najlepszą pracę dyplomową

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) w Rzeszowie wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
(PDK OIIB) ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską dla kierunku inżynieria środowiska.

>>> Więcej informacji
>>> Formularz zgłoszeniowy