Zaproszenie na seminarium w dniu 24.05.2022 r.

     Firmy Atlantic Groupe – Atlantic Polska, ACV Polska Sp. z o.o., MK Sp. z o.o. wraz z Zarządem Oddziału Podkarpackiego PZITS w Rzeszowie oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają na seminarium, które odbędzie się w dniu 24.05.2022 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 14:00 w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 289 w siedzibie POIIB .
Program szkolenia:

1. Atlantic Groupe – odnawialne źródła energii w ofercie Atlantic Groupe:

 • pompy ciepła – omówienie oferty , rozwiązania techniczne,
 • ogrzewanie cwu – omówienie zasobników termodynamicznych,
 • możliwości projektowe i schematy instalacji – układy z pompą ciepła i zasobnikami termodynamicznymi,
 • elektryczne systemy grzewcze – ogólne omówienie oferty,
 • wydajności energetyczne – zgodność z programami dofinansowań,
 • współpraca z biurami projektowymi,
 • pytania, dyskusja.

Czas trwania ~ 2,5 godziny

2. MK Sp. z o.o. :

 • zbiorcze systemy powietrzno – spalinowe / spalinowe do kotłów w układzie kaskadowym a obowiązujące przepisy prawa,
 • prawidłowo zaprojektowane, dobrane i zestawione kominy dla kotłów kondensacyjnych (obowiązujące przepisy prawa oraz normy),
 • pytania , dyskusja.

Czas trwania ~ 1 godzina.

3. ACV Polska Sp.z o.o. :

 • migawkowa informacja o fuzji Groupe – Atlantic, pochodzenie,
 • nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne ACV – omówienie
  wybranych modeli, rozwiązania techniczne,
 • oferta podgrzewaczy ciepłej wody ACV “zbiornik w zbiorniku”,
 • możliwości projektowe , wybrane przykładowe schematy rozwiązań,
 • możliwości poprawy efektywności energetycznej poprzez integrowanie urządzeń, przykładowe rozwiązania,
 • dostępność materiałów technicznych, narzędzi i pomocy projektowych,
 • program doboru Archimedes,
 • pytania, dyskusja.

Czas trwania ~ 1,5 godziny.

Godzina 14:00 – 14:30 obiad.

Kolejność prezentacji może ulec zmianie. Ze względów organizacyjnych prosimy uprzejmie o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 20.05.2022 r. na adres e-mail pziits@poczta.onet.pl lub telefonicznie do biura PZIiTS we wtorki i czwartki w godzinach od 11:00 – 14:00.
Serdecznie zapraszamy .
Z wyrazami szacunku członek Zarządu PZIiTS O. Podkarpacki
Barbara Koziej