Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki

ul. Kopernika 1
35 – 002 Rzeszów
tel.: 17 853 42 49
fax: 17 853 42 49

e-mail: pziits@poczta.onet.pl

Biuro Oddziału czynne:

wtorek w godz.: 11.00 – 14.00,
czwartek w godz.: 11.00 – 14.00.

Numer konta bankowego Stowarzyszenia PZITS Oddział Podkarpacki:

Bank Pekao S.A. O. w Rzeszowie
13 1240 2614 1111 0010 8527 2632