Świadectwa Kwalifikacyjne Dozorowe/Eksploatacyjne

Komisja kwalifikacyjna nr 297

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Podkarpacki Zarząd Oddziału w Rzeszowie informuje, że przy Podkarpackim Oddziale PZITS działa Komisja kwalifikacyjna nr 297, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art.54 ust.3, pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Komisja posiada uprawnienia do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych:

  • grupa 2 – w zakresie urządzeń cieplnych,
  • grupa 3 – w zakresie urządzeń gazowych.

Zainteresowane osoby, po złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, otrzymują świadectwo uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych.

Egzaminy Komisji kwalifikacyjnej nr 297, odbywają się w siedzibie Zarządu Oddziału PZITS w Rzeszowie przy ul. Kopernika 1, pokój 43 (IV piętro).

W Zarządzie Oddziału można pobrać druki wniosków oraz uzyskać informacje o terminach posiedzeń komisji. Druki wniosków zamieszczamy dodatkowo poniżej:

  1. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o świadectwo uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie GRUPY 2 na stanowisku dozoru/eksploatacji
  2. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o świadectwo uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie GRUPY 3 na stanowisku dozoru/eksploatacji

Sekretariat PZITS czynny w poniedziałki i piątki w godz. od 8 do 11
tel. 17 853 4249.
Informacji udzielają członkowie komisji
tel. kom. 691 608 738 oraz 604 444 441.