Szczegóły >>> Kliknij

Zakres działalności PZITS

  • Opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych we wszystkich branżach budownictwa
  • Organizowanie seminariów technicznych
  • Organizowanie szkoleń z zakresu inżynierii środowiska i innych specjalistycznych
  • Organizowanie kursów na uprawnienia energetyczne z zakresu systemów grzewczych i gazownictwa
  • Przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia energetyczne
  • Organizowanie wycieczek technicznych i spotkań integracyjnych dla członków stowarzyszenia
  • Organizowanie konkursów prac dyplomowych na kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Rzeszowskiej
  • Organizowanie, wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i innymi stowarzyszeniami naukowo – technicznymi, konkursu BUDOWA ROKU PODKARPACIA

Zostań członkiem PZITS

Wypełnij deklarację członkowską