Władze Oddziału Podkarpackiego

Zarząd Oddziału:

kol. Leszek Kaczmarczyk – prezes
kol. Władysław Szymański – prezes honorowy
kol. Bożena Babiarz – wiceprezes
kol. Adrianna Chmura – wiceprezes
kol. Aleksandra Lipiec – sekretarz
kol. Magdalena Kaczmarczyk – zastępca sekretarza
kol. Beata Kupczakiewicz – skarbnik
kol. Beata Bartocha – zastępca skarbnika
kol. Barbara Koziej – członek zarządu
kol. Piotr Matusz – członek zarządu
kol. Wioletta Spędzia – członek zarządu
kol. Piotr Urban – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

kol. Elżbieta Ładoś – przewodnicząca
kol. Kazimierz Bęben – zastępca przewodniczącej
kol. Alicja Drapak – sekretarz
kol. Luiza Nowak – członek komisji rewizyjnej
kol. Adam Masłoń – członek komisji rewizyjnej

Sąd Koleżeński:

kol. Jan Daszykowski – przewodniczący
kol. Joanna Czarnota – zastępca przewodniczącego
kol. Bartosz Kaczmarczyk – sekretarz
kol. Stanisław Pado – członek sądu koleżeńskiego
kol. Andrzej Tarczyński – członek sądu koleżeńskiego

Delegaci na Ogólnopolski Zjazd PZITS:

kol. Leszek Kaczmarczyk – prezes Zarządu Oddziału Podkarpackiego PZITS
kol. Bożena Babiarz
kol. Adrianna Chmura
kol. Beata Kupczakiewicz – zastępca delegata
kol. Andrzej Tarczyński – zastępca delegata