Wyniki konkursu PZITS 2021 na najlepszą pracę dyplomową

W Konkursie 2021 organizowanym przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) Oddział Podkarpacki wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB) zastosowano następujące kryteria:

 • oryginalność i stopień trudności tematu pracy dyplomowej,
 • innowacyjność oraz stopień nowoczesności rozwiązań przyjętych w pracy,
 • znaczenie i możliwość praktycznego wykorzystania,
 • poprawność redakcji pracy (układ treści, styl, stosowane techniki itp.).
 • kompletność pracy łącznie z podsumowaniem lub wnioskami,
 • poziom merytoryczny wykorzystanych materiałów.

Komisja Konkursowa przyznała trzy nagrody:

 • I nagroda –   Sylwia Dąbrowska – Analiza gospodarki biogazowo-energetycznej w oczyszczalni ścieków
  Promotor: dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz
 • II nagroda – Barbara Ochał – Analiza efektywności energetycznej budynku
  Promotor: dr hab. inż. Bożena Babiarz, prof. PRz
 • III nagroda – Dominika Dziopak – Analiza możliwości wykorzystania wody ze zbiorników przeciwpożarowych w sytuacjach kryzysowych
  Promotor: dr inż. Krzysztof Boryczko, prof. PRz

Laureatom i ich promotorom składamy serdecznie gratulacje życząc dalszych sukcesów, a wszystkich studentów studiów II stopnia kierunku inżynieria środowiska zapraszamy do konkursu w 2022 roku.

Komisja Konkursowa i Zarząd PZITS Oddział Podkarpacki