Konkurs PZITS 2022 na najlepszą pracę dyplomową absolwentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) w Rzeszowie wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB) ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską dla kierunku inżynieria środowiska.

>>> Ogłoszenie konkursu PZITS 2022
>>> Formularz zgłoszeniowy konkursu PZITS 2022