Wyniki konkursu PZITS 2022 na najlepszą pracę dyplomową absolwentów studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska

Dnia 28 kwietnia 2023 roku w siedzibie PDK OIIB, przy ul. Krakowskiej 289 w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na najlepszą pracę dyplomową, organizowanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) Oddział Podkarpacki wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB). W miłej, serdecznej atmosferze laureaci zaprezentowali swoje prace, po czym zostały im wręczone dyplomy, które otrzymali  również promotorzy prac.

Tematyka wybranych w tym roku prac obejmowała m.in.: innowacyjne metody wykorzystania odcieków z beztlenowej przeróbki osadów ściekowych do wytwarzania produktów nawozowych, możliwości wykorzystania funduszy zewnętrznych do  zwiększenia efektywności energetycznej budynków, techniczno-logistyczne aspekty bezpieczeństwa dostaw ciepła jak również analizę awaryjności sieci kanalizacyjnej w wybranym mieście województwa podkarpackiego. Należy podkreślić wysoki poziom merytoryczny oraz aplikacyjny charakter prac, uwzględniający potrzeby rynku i branży.

Celem konkursu organizowanego cyklicznie jest inspirowanie twórczych postaw w rozwiązywaniu problemów technicznych (teoretycznych i praktycznych) z zakresu inżynieria środowiska oraz wyłonienie i wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych.

W Konkursie 2022 zastosowano następujące kryteria:

 • oryginalność i stopień trudności tematu pracy dyplomowej,
 • innowacyjność oraz stopień nowoczesności rozwiązań przyjętych w pracy,
 • znaczenie i możliwość praktycznego wykorzystania,
 • poprawność redakcji pracy (układ treści, styl, stosowane techniki itp.).
 • kompletność pracy łącznie z podsumowaniem lub wnioskami,
 • poziom merytoryczny wykorzystanych materiałów.

Komisja Konkursowa przyznała trzy nagrody:

 • I nagroda – mgr inż. Rebeka Pajura – Wykorzystanie odcieków z beztlenowej przeróbki osadów ściekowych do wytwarzania produktów nawozowych;

Promotor: dr inż. Adam Masłoń;

 • II nagroda  – ex aequo
 • mgr inż. Anna Bednarz – Analiza inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków;
 • mgr inż. Judyta Belcar – Techniczno-logistyczne aspekty bezpieczeństwa dostaw ciepła;

Promotor: dr hab. inż. Bożena Babiarz, prof. PRz;

 • III nagroda – mgr inż. Anita Saj – Analiza awaryjności sieci kanalizacyjnej w  wybranym mieście województwa podkarpackiego;

Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Pietrucha – Urbanik, prof. PRz

Laureatom i ich promotorom składamy serdecznie gratulacje życząc dalszych sukcesów, a wszystkich studentów studiów II stopnia kierunku inżynieria środowiska zapraszamy do konkursu w 2023 roku.

Komisja Konkursowa i Zarząd PZITS Oddział Podkarpacki