Władze Oddziału Podkarpackiego

 

 
Zarząd Oddziału:
 
kol. Leszek Kaczmarczyk - prezes
kol. Bożena Babiarz - wiceprezes
kol. Adrianna Chmura - wiceprezes
kol. Elżbieta Ładoś - sekretarz
kol. Magdalena Sowa - zastępca sekretarza
kol. Beata Kupczakiewicz - skarbnik
kol. Ewa Maria Skręt - zastępca skarbnika
kol. Wiesław Woźny - członek zarządu
kol. Władysław Szymański - członek zarządu
kol. Helena Derbisz - zastępca członka zarządu
kol. Barbara Koziej - zastępca członka zarządu
kol. Józef Warchoł - zastępca członka zarządu
 
 
Komisja Rewizyjna:
 
kol. Danuta Goszczyńska - Wojtas - przewodnicząca
kol. Antoni Łobodziński - zastępca przewodniczącej
kol. Elżbieta Rybak - Wilusz - sekretarz
kol. Filip Belhaouane - zastępca członka
kol. Anna Chęć - zastępca członka
 
Sąd Koleżeński:
 
kol. Jan Daszykowski - przewodniczący
kol. Władysław Waltoś - zastępca przewodniczącego
kol. Stanisław Filip - sekretarz
kol. Bartosz Kaczmarczyk - zastępca członka
kol. Jan Wyciślak - zastępca członka
 
 
Delegaci na Ogólnopolski Zjazd PZITS:
 
kol. Leszek Kaczmarczyk - prezes Zarządu Oddziału Podkarpackiego PZITS
kol. Ewa Maria Skręt
kol. Władysław Szymański

Dodatkowe informacje